Y Cyngor / The Council 


Yr hyn yr ydym yn ei wneud.
 • Cysgodfannau bysus
 • Y farchnad
 • Coed
 • Llogi stafelloedd a'r neuadd, Cyfleusterau cynhadledda
 • Caffi
 • Maesydd chwarae
 • Trac beicio
 • Cae chwarae aml dywydd
 • Cloc y Dref
 • Y gofeb
 • Toiledau'r maes parcio.
 • Parciau
 • Rhandiroedd

 

Yr hyn nad ydym yn ei wneud.
 • Maesydd parcio
 • Casglu sbwriel a gwagu biniau
 • Y ganolfan hamdden
 • Mynwentydd
 • Ffyrdd

 

 


 

What we do
 • Bus stops
 • Charter Market
 • Trees
 • Room and Hall hire. Conference facilities
 • Café
 • Playgrounds
 • Cycletrack
 • All weather pitch
 • Town Clock
 • War memorial
 • Carpark Toilets
 • Parks
 • Allotments
What we don’t do
 • Car parks
 • Litter & Refuse collection
 • Leisure Centre
 • Graveyards
 • Roads